Ondersteuning Groenvoorziening Locatie Groot Berg en Dal

In Berg en Dal ligt boven op de stuwwal het wooncomplex Groot Berg en Dal bestaande uit  meerdere woonblokken met service appartementen en een centraal gedeelte met restaurant, bibliotheek en receptie. Het wooncomplex is gericht op ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen.

Sinds 2019 verzorgt WerkWent samen met de Eetmeesters de maaltijdvoorziening en vanaf januari 2020 de 24 uurs alarmering. In mei 2020 zijn wij gestart met het ondersteunen van de groenvoorziening. Hiervoor bieden wij werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inhoudelijk worden medewerkers begeleid door de huismeester van Groot Berg en Dal. De coaching/begeleiding wordt gedaan door begeleiders van WerkWent.

Werkzaamheden

Het terrein van Groot Berg en Dal bestaat behalve uit woonblokken ook uit tuin met plantsoenen en bos. Gedurende het gehele jaar zijn er werkzaamheden te verrichten op het terrein van Groot Berg en Dal. Te denken valt aan:

 • Gangbaar houden van paden
 • Kanten afsteken, randen langs gazon en bestrating bijknippen
 • Blad verwijderen
 • Bosplantsoen: Wal en aangrenzend aan gebouwen kort houden
 • Periodiek snoeiwerk
 • Onkruid verwijderen
 • Schoffelen, wieden en uitharken
 • Haagvoeten ontdoen van onkruid en blad
 • Gladheidsbestrijding bij vorst op straatwerk
 • Zwerfafval afvoeren in containers GBD
 • Ondersteuning facilitaire dienst voor taken op het terrein

Bij slecht weer zijn er voldoende taken in het complex zelf te verrichten.

Adres

Ons adres:

Oude kleefsebaan 221, berg en dal

Telefoon:
Neem contact op
Plan Mijn Route