In het textielatelier van Zinnig-in bieden wij dagbesteding voor mensen met een beperking die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en geven wij textiele werkvormen in de breedste zin van het woord.

De uitvoerende taken kunnen o.a. zijn: Het creatief meedenken met het te ontwerpen en te maken werkstuk, natvilten, naaldvilten, weven, naaien, punchen, hoeden maken …enz… maar ook afwassen, opruimen van het atelier, enz…. behoren hiertoe. Dit allemaal aangepast op de haalbaarheid van het individu. In ons atelier werken we met gestelde doelen gericht op het individu naar o.a. meer zelfredzaamheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het behouden van de vaardigheden, samenwerken, en het er toe doen gevoel te ervaren.

functie: naaister

Plan Mijn Route